آوای درون

شعر زیبا از سهراب

نه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی...

به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
*غصه هم می گذرد*،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.
سهراب

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ساعت   توسط حبیبه  |